PinPost

پین پست

358ویدئو 381بازدید

جهشی در تشخیص مشکلات شنوایی برای مناطق محروم

شنیدن یا شنوایی یکی از احساسات پنج‌گانه است. این توانایی برای درک صدا توسط ارگانی مانند گوش از طریق تشخیص ارتعاشات صورت می‌گیرد. عدم توانایی در شنیدن را ناشنوایی می‌گویند. در انسان و سایر مهره‌داران، شنیدن توس...


نمایش بیشتر +

1397/07/29 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری