PinPost

پین پست

358ویدئو 106بازدید

توجه رهبر مغز

توجه یک فرایند شناختی است که در آن تمرکز ذهن بر محرک یا محرکهای خاصی از محیط جمع می‌شود و محرکهای محیطی دیگر نادیده گرفته می‌شوند. توجه یکی از موضوعاتی است که در روانشناسی و علوم اعصاب شناختی به آن بسیار پرداخته شده‌است و یکی از زمینه&zwnj...


نمایش بیشتر +

1398/02/16 ویدئوی تد مغز عصب شناسی رئیس مغر رهبر مغز سیستم توجه مغز ویدئوهای پزشکی مربوط به توجه مغز ظرفیت مغز تحلیل اطلاعات منابع محاسباتی مغز گیجی حواس پرتی تعلیم مغز توجه قوی تر مغز

دانلود اشتراک گذاری