PinPost

پین پست

358ویدئو 77بازدید

تفسیری بر گاز خون شریانی (ABG) (بخش نوزدهم مسمومیت با دی اکسید کربی)

گاز خون شریانی یا به اصطلاح ای.بی.جی  در پزشکی، به آزمایشی گفته می‌شود که بر روی نمونه خون گرفته شده از سرخرگ یا شریان رادیال یا دیگر سرخرگ انجام شده و طی آن، میزان درصد گازهای محلول در خون و همچنین PH  خون محاسبه میگردد. نمونه‌گیری توسط سر...


نمایش بیشتر +

1397/12/08 خون ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی خون گاز خون شریانی ویدئو اموزش پزشکی

دانلود اشتراک گذاری