PinPost

پین پست

358ویدئو 377بازدید

برای بازماندگان ابولا بحران تمام نشده است...

تا به حال شهری را متصور شده اید که گرفتار بیماری  واگیردار مهلکی باشد و به همین سبب مجبور به قطع ارتباطش با فضای خارج بشود؟ فکر می کنید عکس العمل ساکنین شهر نسبت به هم چه خواهد بود؟ رنج اسارت و هراس دائمی و مرگ اطرافیان را چگونه تاب خواهند آورد؟ می توانید با قدرت خیال، خود را ساکن چنین شهری تصو...


نمایش بیشتر +

1397/07/28 ویدئوی تد

دانلود اشتراک گذاری