PinPost

پین پست

358ویدئو 205بازدید

تفسیری بر گاز خون شریانی (ABG) (بخش اول معرفی)

گاز خون شریانی یا به اصطلاح ای.بی.جی  در پزشکی، به آزمایشی گفته می‌شود که بر روی نمونه خون گرفته شده از سرخرگ یا شریان رادیال یا دیگر سرخرگ انجام شده و طی آن، میزان درصد گازهای محلول در خون و همچنین PH خون محاسبه میگردد. نمونه‌گیری توسط سرن...


نمایش بیشتر +

1397/12/07 خون ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی خون ویدئو آموزش پزشکی گاز خون شریانی

دانلود اشتراک گذاری