PinPost

پین پست

358ویدئو 285بازدید

فشار خون چیست و شناسایی انواع آن (بخش چهارم)

فشار خون به مقدار فشاری گفته می‌شود که توسط خون در جریان، به دیوارهٔ رگ‌ها وارد می‌آید و یکی از علائم حیاتی است. فشار یک مفهوم فیزیکی است، مقصود از فشار اشاره به «قدرت» یک مایع متحرک است. فشار خون در نواحی نزدیک قلب، بیشتر و نسبت فاصله گرفتن از قلب...


نمایش بیشتر +

1397/12/06 فشار خون ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی فشار خون ویدئو آموزش پزشکی

دانلود اشتراک گذاری