PinPost

پین پست

322ویدئو 193بازدید

فشار خون چیست و شناسایی انواع آن (بخش اول)

فشار خون به مقدار فشاری گفته می‌شود که توسط خون در جریان، به دیوارهٔ رگ‌ها وارد می‌آید و یکی از علائم حیاتی است. فشار یک مفهوم فیزیکی است، مقصود از فشار اشاره به «قدرت» یک مایع متحرک است. فشار خون در نواحی نزدیک قلب، بیشتر و نسبت فاصله گرفتن از قلب...


نمایش بیشتر +

1397/12/06 دسته بندی نشده

دانلود اشتراک گذاری