PinPost

پین پست

322ویدئو 205بازدید

چگونه از ذهنمان نگهداری کنیم؟

واژهٔ ذهن، مجموعه‌ای است با یک فرماندهی واحد که مغز نامیده می‌شود. هوش ذاتی و دانایی آموختنی و آگاهی‌های دریافتی از اندیشه، ادراک، حافظه، احساسات، امیال، تخیل مجموعاً در تشکلی به اسم مغز (رفتارهای تازهٔ ارادی) و (رفتارهای تکراری و عادی شده) انسا...


نمایش بیشتر +

1397/12/06 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو آموزش پزشکی ذهن

دانلود اشتراک گذاری