PinPost

پین پست

393ویدئو 269بازدید

تحریک الکتریکی عمیق مغز شاید راهکاری برای بیماری های مغزی

تحریک عمقی مغز نوعی روش درمانی (جراحی) در پزشکی است که در طی آن الکترودهایی در داخل مغز بیمار قرار داده می‌شوند. این الکترودها پس از کاشته شدن در مغز به یک دستگاه مولد پالس الکتریکی متصل می‌شوند.پالس الکتریکی تولید شده توسط دستگاه پالس ژنراتور از طریق الکترودهای کاشته ش...


نمایش بیشتر +

1397/12/06 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی آلزایمر ویدئوهای پزشکی پارکینسون ویدئو آموزش پزشکی تحریک الکتریکی عمیق مغز

دانلود اشتراک گذاری