PinPost

پین پست

347ویدئو 222بازدید

رازی که با هم در میان می گذاریم؟

عزاداری یا سوگواری به مراسمی آیینی گفته می‌شود که به یادبود فرد درگذشته و به منظور صبر بر مصیبت وارد شده برگزار می‌شود. نشانه‌های افسردگی اساسی ۱-وجود خلق افسرده در بخش بیشتر روز و تقریباً همهٔ روزه. ۲-کم شدن زیاد علاقه یا لذت نسبت به همه یا تقریباً همه کارها در بخش...


نمایش بیشتر +

1397/12/05 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی افسردگی ویدئو آموزش پزشکی سوگواری

دانلود اشتراک گذاری