PinPost

پین پست

321ویدئو 139بازدید

یک راه بهتر برای استخراج مغز استخوان

استخوان متراکم دارای یک حفره مرکزی به نام مغز استخوان است که با آندوستئوم پوشیده شده‌است. در پیرامون استخوان، پرده ضریع قرار دارد که کل استخوان را حفاظت می‌کند. استخوانهای اسفنجی دارای حفره‌های کوچک و بزرگ و سیستم‌های هاورس ناقص هستند. مغز استخوان بافت&n...


نمایش بیشتر +

1397/12/05 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو آموزش پزشکی مغز استخوان

دانلود اشتراک گذاری