PinPost

پین پست

321ویدئو 107بازدید

موهای طبیعی که تا پایان عمر نمی ریزند!!!

مو یا موی جزئی روینده از روپوست در پستانداران است. داشتن مو از ویژگی‌های پستانداران است هرچند برخی گونه‌ها در دوره‌هایی از زندگی‌شان بی‌مو هستند؛ و برخی از همان بدو تولد دارای مو هستند. مو چند کارکرد دارد. عایق‌بندی گرمایی در برابر س...


نمایش بیشتر +

1397/12/05 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو آموزش پزشکی مو

دانلود اشتراک گذاری