PinPost

پین پست

358ویدئو 192بازدید

آزمایش و معاینه پا و قوزک پا

پا یا اندام تحتانی یا لِنگ قسمتی از بدن جانوران است که بدن را بالاتر از زمین نگه می دارد و برای حرکت استفاده می‌شود.پای انسان یک شاهکار مهندسی بیومکانیک است که مانند بسیاری دیگر از دارایی‌های با ارزش ما قدر آن شناخته نیست تا وقتی که به علتی دچار بیماری یا...


نمایش بیشتر +

1397/12/04 استخوان ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی استخوان ویدئو آموزش پزشکی پا

دانلود اشتراک گذاری