PinPost

پین پست

396ویدئو 313بازدید

زمزمه های قلب در الکتروکاردیوگرام

الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب به نمودار ثبت‌شدهٔ تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک عضلهٔ قلب گفته می‌شود. معمولاً با مخفف ECG یا EKGمشخص می‌شود. دستگاه الکتروکاردیوگراف، این نمودار را بر روی نوار کاغذیِ خط‌کشی‌شده‌ای که ویژهٔ این کار است، ب...


نمایش بیشتر +

1397/12/01 قلب ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی قلب ویدئو آموزش پزشکی صدای ضربان قلب چویدئو

دانلود اشتراک گذاری