PinPost

پین پست

358ویدئو 223بازدید

آنتی بیوتیک ها را بهتر بشناسیم (بخش پنجم)

پادزیست یا آنتی‌بیوتیک به صورت کلی فراورده یا ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برد یا مانع رشد آن‌ها می‌شود. آنتی‌بیوتیک یک زیست کش است. اما در کاربرد معمولتر این...


نمایش بیشتر +

1397/11/30 آنتی بیوتیک ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی آنتی بیوتیک ویدئو آموزش پزشکی

دانلود اشتراک گذاری