PinPost

پین پست

358ویدئو 248بازدید

نحوه خواندن آزمایش ادرار (بخش دوم)

آزمایش ادرار یا آنالیز ادراری هنوز یکی از ساده‌ترین روش‌های آزمایشگاهی در طب بالینی است. ادرار  نمونه‌ای است که به فراوانی و به آسانی بدست می‌آید و متدولوژی برای آزمایش آن کاملاً ساده است. نتایج غیرطبیعی این آزمایش هرچند ممکن است ویژگی قابل توجهی نداشته باشداما از...


نمایش بیشتر +

1397/11/30 ادرار ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو آموزش پزشکی ادرار آزمایش ادرار

دانلود اشتراک گذاری