PinPost

پین پست

364ویدئو 330بازدید

رادیوگرافی قفسه سینه (قسمت ششم)

رادیوگرافی قفسه سینه یا به انگلیسی: (Chest X-ray) (CXR) یکی از نماهای رادیوگرافی است که از قفسه سینه گرفته می‌شود. این نما در ارزیابی قفسه سینه بخصوص ریه کاربرد دارد. این رادیوگرافی نمای خلفی قدامی (PA) قفسه سینه است یعنی برای گرفتن آن کلیشه رادیوگرافی در جلوی قفسه سینه قرار گرفته و امواج اشعه....


نمایش بیشتر +

1397/11/16 قفسه سینه ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی تصویربرداری پزشکی رادیولوژی رادیوگرافی

دانلود اشتراک گذاری