PinPost

پین پست

358ویدئو 309بازدید

رادیوگرافی قفسه سینه (قسمت پنجم)

  رادیوگرافی قفسه سینه یا به انگلیسی: (Chest X-ray) (CXR) یکی از نماهای رادیوگرافی است که از قفسه سینه گرفته می‌شود. این نما در ارزیابی قفسه سینه بخصوص ریه کاربرد دارد. این رادیوگرافی نمای خلفی قدامی (PA) قفسه سینه است یعنی برای گرفتن آن کلیشه رادیوگرافی در جلوی قفسه سینه قرار گرفته و امو...


نمایش بیشتر +

1397/11/15 قفسه سینه پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی تصویربرداری پزشکی ویدئو آموزش پزشکی رادیولوژی رادیوگرافی

دانلود اشتراک گذاری