PinPost

پین پست

358ویدئو 282بازدید

رادیوگرافی قفسه سینه (قسمت چهارم)

رادیوگرافی قفسه سینه یا به انگلیسی: (Chest X-ray) (CXR) یکی از نماهای رادیوگرافی است که از قفسه سینه گرفته می‌شود. این نما در ارزیابی قفسه سینه بخصوص ریه کاربرد دارد. این رادیوگرافی نمای خلفی قدامی (PA) قفسه سینه است یعنی برای گرفتن آن کلیشه رادیوگرافی در جلوی قفسه سینه قرار گرفته و امواج اشعه....


نمایش بیشتر +

1397/11/15 قفسه سینه پزشکی تصویربرداری پزشکی ویدئو آموزش پزشکی ویدئوپزشکی رادیولوژی رادیوگرافی

دانلود اشتراک گذاری