PinPost

پین پست

358ویدئو 364بازدید

چشمه آب جوانی (از رویا تا واقعیت)

پیری چیزی نیست که در خارج بدن رخ دهد و در حقیقت، ریشه آن به سلول های بدن شما باز می گردد. پیری فرآیندی است که در سطح میکروسکوپی رخ می دهد. خوشبختانه بر خلاف تاثیرگذاری مشکوک برخی درمان های ضد پیری، هدف قرار دادن سلول ها نه تنها روند پیری را کند می کند، بلکه می تواند گاهی اوقات آن را معکوس سازد. به...


نمایش بیشتر +

1397/11/14 سلول ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی سلول پیری پیری سلولی

دانلود اشتراک گذاری