PinPost

پین پست

396ویدئو 289بازدید

درکی دیگر از بیماری های روانی

بیماری روانی به گروهی از بیماری‌ها گفته می‌شود که با تأثیر بر تفکر و رفتار٬ باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می‌شوند. علت بیماری‌های روانی به خوبی شناخته شده نیست ولی آنچه مسلم است این است که عوامل ژنتیک، استرس‌های&n...


نمایش بیشتر +

1397/11/14 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی بیماری های روانی روانی

دانلود اشتراک گذاری