PinPost

پین پست

358ویدئو 350بازدید

من چیزی بیشتر از نقشه ژنومم هستم!!!

ژنوم در زمینه‌های زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک، مادهٔ ژنتیکی یک جاندار است. این شامل (دی‌ان‌ای DNA) (یا RNA در آران‌ای ویروس) است. ژنوم شامل هر دو «ژن‌ها (مناطق کدگذاری شده) و دی‌ان‌ای دی‌ان‌ای بی...


نمایش بیشتر +

1397/11/14 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ژنتیک ژن ژنوم

دانلود اشتراک گذاری