PinPost

پین پست

358ویدئو 234بازدید

مصرف همزمان دارو ها بی خطر است؟!

منظور از تداخل دارویی عوارض ناخواسته ای است که از ترکیب و مصرف هم‌زمان دو یا چند دارو ناشی می‌شود، تداخل دارویی می‌تواند بین داروهای مختلف، داروهای تجویز شده توسط پزشک یا داروهای بدون نسخه، داروهای گیاهی، داروهای مکمل و حتی مکمل های ویتامینی، داروها و برخی خوارکی ها و غذاها رخ دهد. ت...


نمایش بیشتر +

1397/11/14 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی دارو داروسازی

دانلود اشتراک گذاری