PinPost

پین پست

358ویدئو 134بازدید

وقتی دو مغز با هم تعامل می کنند، چه اتفاقاتی می افتد؟

همه ما انواع روابط را با افراد دیگر داریم. در حقیقت علاقه ما به داشتن روابط با دیگران نکته بسیار جالبی است که در این ویدئو مونتوگه می خواهد به بررسی آن پرداخته و پیچیدگی ها و زوایای مختلف آن را بررسی کرده وساده سازی نماید. مغز انسان مرکز دستگاه عصبی است. دستگاه عصبی مرکزی در درون حفاظی استخوان...


نمایش بیشتر +

1397/11/14 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ارتباطات مغزی

دانلود اشتراک گذاری