PinPost

پین پست

358ویدئو 421بازدید

تست های عملکردی ریه (بخش دوم)

ریه، شُش یا جگر سفید یکی از اعضای دستگاه تنفس در بعضی جانوران ميباشد. شش در قفسه سینه و روی پردهٔ ماهیچه ای دیافراگم قرار دارد شش سمت چپ به دلیل مجاورت با قلب از شش سمت راست قدری کوچکتر است. شش حالتی اسفنج گونه دارد به دلیل اینکه بیشتر آن را کیسه‌های هوایی فرا گرفت...


نمایش بیشتر +

1397/11/09 استنفورد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ریه دستگاه تنفسی

دانلود اشتراک گذاری