PinPost

پین پست

396ویدئو 356بازدید

چرا در مسیر درمان بیماری های روانی ناموفقیم؟

بیماری روانی به گروهی از بیماری‌ها گفته می‌شود که با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می‌شوند. علت بیماری‌های روانی به خوبی شناخته شده نیست ولی آنچه مسلم است این است که عوامل ژنتیک، استرس‌ه...


نمایش بیشتر +

1397/11/07 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی افسردگی اسکیزوفرنی بیماری های روانی شیزوفرنی وسواس

دانلود اشتراک گذاری