PinPost

پین پست

358ویدئو 280بازدید

به نظر می رسد ژن ها نقش عمیقی در سرنوشت ما داشته باشند!!!

ژن‌ (به فرانسوی: Gène) واحد مولکولی وراثت از یک ارگانیسم زنده است. اکثر صفات بیولوژیکی اثر ترکیبی از اقدامات بسیاری از ژن‌ها هستند. آرایش ژنتیکی یک موجود زنده (ترکیب ژن‌های آن)، تعیین‌کنندهٔ مشخصات آن، مانند رنگ چشم‌های یک جانور یا بوی گل یک گیاه است. ب...


نمایش بیشتر +

1397/11/04 ویدئوی تد عصب شناسی ژن ژنوم عصر ژنومیکس دی . ان . ای اختلالات روانی کانکتوم نورون هویت شخصیت خرد

دانلود اشتراک گذاری