PinPost

پین پست

358ویدئو 243بازدید

مستندسازی تاریخچه و شرح آزمایشات پزشکی (بخش اول)

ثبت مشخصات و تاریخچه معاینات، دارو ها و آزمایش های پزشکی بخش بسیار مهمی از عملکرد های پزشک را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین منظور بایستی با روشی نظام مند و به درستی صورت پذیرد. برای این منظور در این سری ویدئویی 3 قسمتی (که قسمت سوم آن با یک مثال اضافه در این باره بیشتر صحبت می کند) به توضیح این موض...


نمایش بیشتر +

1397/11/02 انفورماتیک پزشکی ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی پین پست انفورماتیک پزشکی H&P

دانلود اشتراک گذاری