PinPost

پین پست

358ویدئو 326بازدید

تجویز آنتی بیوتیک ها

پادزیست یا آنتی‌بیوتیک (به فرانسوی: Antibiotique) به صورت کلی فراورده یا ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برد یا مانع رشد آن‌ها می‌شود. آنتی‌بیوتیک یک ز...


نمایش بیشتر +

1397/11/02 میکروب آنتی بیوتیک باکتری بیماری های عفونی میکروبیولوژی بیماری های باکتریایی متخصص بیماری های بهداشتی

دانلود اشتراک گذاری