PinPost

پین پست

358ویدئو 256بازدید

آموزش اندازه گیری حرفه ای فشار خون

فشار خون به مقدار فشاری گفته می‌شود که توسط خون در جریان، به دیوارهٔ رگ‌ها وارد می‌آید و یکی از علائم حیاتی است. فشار یک مفهوم فیزیکی است، مقصود از فشار اشاره به «قدرت» یک مایع متحرک است. فشار خون در نواحی نزدیک قلب، بیشتر و نسبت فاصله گرفتن از قلب...


نمایش بیشتر +

1397/11/01 قلب ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی قلب خون فشار خون فشار خون بالا فشار خون پایین

دانلود اشتراک گذاری