PinPost

پین پست

393ویدئو 520بازدید

از حیوانات بیاموزیم

کریستوفر رایان با شوخ طبعی تمام سخنرانی اش را با این ادعا آغاز می کند که: « از نظر رفتار و اعمال جنسی، ما شاخه جدا شده ایی از نسل میمونها نیستیم ما خودمان نوع خاصی از میمونها هستیم . نسبت شباهت و نزدیکی ما به شمپانزه و بانوبو بیشتر از شباهت آن دو به اورانگوتان، گوریل و سایر میمون سانان است.&ra...


نمایش بیشتر +

1397/10/16 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی تکامل

دانلود اشتراک گذاری