PinPost

پین پست

382ویدئو 567بازدید

معاینه عکس العمل های تاندونی

معمولاً در انتهاهای ماهیچه‌ها بافت همبند متراکم شده و ساختاری به نام تاندون را تشکیل می‌دهد. زردپی از بافت‌های رشته‌ای‌مانند است که معمولا ماهیچه را به استخوان متصل می‌کند و توانایی مقاومت در برابر کشش را دارا است. زردپی‌ها مانند رباط&...


نمایش بیشتر +

1397/10/13 استنفورد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو آموزش پزشکی تاندون

دانلود اشتراک گذاری