PinPost

پین پست

358ویدئو 375بازدید

معاینه مخچه

مُخچه عریض‌ترین قسمت مغز عقبی(hind brain)  است که در حفرهٔ جمجمه‌ای عقبی(posterior cranial fossa) قرار دارد. مخچه از نظر لغوی کلمه‌ای لاتین بوده و به معنی مغز کوچک می‌باشد. مخچه بزرگترین بخش پس‌مغز است و در حفرهٔ مغزی پسین یعنی در عقب بصل النخاع و پل مغزی و در زیر ...


نمایش بیشتر +

1397/10/13 استنفورد مغز ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی ویدئو آموزشی پزشکی مخچه

دانلود اشتراک گذاری