PinPost

پین پست

324ویدئو 141بازدید

آیا ما تنها از 10 درصد ظرفیت مغزمان استفاده می کنیم؟!

باور نادرست استفاده از ده درصد مغز یک باور پذیرفته شده به‌طور گسترده در بین مردم است که می‌گوید همه یا اکثر انسان‌ها تنها از ۱۰ درصد یا مقدار کم دیگری از مغزشان استفاده می‌کنند. همچنین گفته شده‌است که افراد ممکن است از این قسمت دست نخورده بهره‌برداری کنند و هو...


نمایش بیشتر +

1397/10/10 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی عصب شناسی تمرکز توجه عصب

دانلود اشتراک گذاری