PinPost

پین پست

358ویدئو 387بازدید

اعلام جنگ علیه سرطان

ما در جنگ با سرطان هنوز پیروز نشده ایم. مهمترین دلیل آن هم این است که از کارکرد روش هایی که در درمان و بهبود استفاده می کنیم آگاهی و اطلاعات کافی در دست نداریم. استفاده از داده کاوی در پزشکی یکی از تکنیک های پرکاربرد داده کاوی محصوب می شود که نقش حیاتی در سلامت دارد و منجر به کشف دانش جدید، سودمند...


نمایش بیشتر +

1397/10/09 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد سرطان داده کاوی

دانلود اشتراک گذاری