PinPost

پین پست

393ویدئو 498بازدید

آزمایش و معاینه شانه ها

کتف یا اسکاپولا در آناتومی بدن انسان، نام استخوانی سه گوش و صاف در اندام فوقانی است. استخوان کتف به ترقوه و استخوان بازو، مفصل می‌شود. این استخوان دارای سه کنار، سه زاویه، سه زائده و دو سطح است. سطح خلفی (سطح پشتی) کاملاً محدب است و در حد فاصل...


نمایش بیشتر +

1397/10/02 استنفورد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی شانه کتف

دانلود اشتراک گذاری