PinPost

پین پست

358ویدئو 487بازدید

چرا بعضی از افراد از دیگران فداکارترند؟

خیلی از افراد، و این شامل همه میشه از فیلسوفان و اقتصاددانان گرفته تا مردم عادی عقیده دارند که ذات بشر اساسا خودخواهه، که براستی فقط به خاطر رفاه و خوشبختی خودمون به شوق میایم. اما اگه این درست باشه، چرابعضی افراد مثل اون غریبه که منو نجات داد، کارهای خودخواهانه انجام میدن م...


نمایش بیشتر +

1397/10/02 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی روانشناسی فداکاری

دانلود اشتراک گذاری