PinPost

پین پست

396ویدئو 651بازدید

فلج دست یا پا (عضلانی)

پلژی به معنی فلج کامل در عضلات به خصوص اندام‌ها است. همی پلژی (Hemiplegia) به معنی فلج کامل دست، پا وتنه در یک سمت بدن مثلاً سمت راست. علت پلژی می‌تواند به اعصاب یا عضلات مربوط باشد مانند سکته مغزی، دیستروفی عضلانی و ضایعه نخاعی. فلج نسبی یک نی...


نمایش بیشتر +

1397/09/17 استنفورد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی استنفورد فلج مونوپلژی فلج تری‌پلژی همی‌پلژی

دانلود اشتراک گذاری