PinPost

پین پست

358ویدئو 541بازدید

استفاده از ابریشم می تواند جان ما را نجات دهد

ابریشم یک نخ طبیعی است که از پیلهٔ کرم ابریشم گرفته می‌شود. عمده تشکیل دهنده آن پروتئین است. از نخ ابریشم، پارچه‌های ابریشمی می‌بافند که یکی از بهترین و نرمترین پارچه‌های دنیا به شمار می‌روند. به دلیل خاصیت براقی نخ ابریشم، پارچه‌های بافته شده ا...


نمایش بیشتر +

1397/09/15 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد ابریشم

دانلود اشتراک گذاری