PinPost

پین پست

347ویدئو 300بازدید

درک بهتر از سازماندهی مغز نسبت به احساسات

هیجان‌ها یا احساسات در روان‌شناسی معمولاً به احساسها، واکنش‌های عاطفی، اشاره دارند. هر هیجان از سه مؤلفهٔ اساسی برخورد است: مؤلفهٔ شناختی، افکار، باورها و انتظارهایی که نوع و شدت پاسخ هیجانی را تعیین می‌کنند. آنچه برای یک فرد فوق‌العاده لذت بخش است،...


نمایش بیشتر +

1397/09/15 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی ویدئوهای پزشکی احساسات

دانلود اشتراک گذاری