PinPost

پین پست

358ویدئو 392بازدید

سرطان یک بیماری بسیار هوشمند است.

 به منظور شکست سرطان پولو هاموند، محقق پزشکی، می گوید: ما نیاز به یک روش جدید  قدرتمند برای حمله داریم. هاموند با همکارانش توانسته اند نانوذراتی که یک صدم اندازه موی انسان هستند را تولید کنند که می توانند سرطان های مقاوم در برابر دارو را درمان کنند. سَرَطان (در برخی منابع فارسی با نام چَن...


نمایش بیشتر +

1397/09/11 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد سرطان

دانلود اشتراک گذاری