PinPost

پین پست

358ویدئو 392بازدید

موسیقی درمان است...

موسیقی داروست. موسیقی ما را تغییر می دهد. بهترین دلیل برای اینکه چرا موسیقی نواخته شد، این است که ما، چیزی را که در وجودمان است، از آن دریافت می کنیم، در ذات اصلی ما، احساسات ما، از طریق مرکز هنریمان و از طریق خلاقیتمان، قادریم تا این احساسات را به واقعیت شکل دهیم. و این واقعیت همه ی ما را دربرمی گی...


نمایش بیشتر +

1397/09/08 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی استرس موسیقی اعصاب

دانلود اشتراک گذاری