PinPost

پین پست

358ویدئو 434بازدید

با دیتا و آمارهای پزشکی چه می کنیم؟...

در این ویدئو درباره آمارها و احتمالات پزشکی صحبت می کنیم. جایی که در بارداری نشانه هایی از تمام شدن دوره و عدم زایمان رخ می دهد. چیزی که واضح است این است که از آمارهای پزشکی برداشت هایی می شود که بعضا غلط هستند. یک زن باردار بارداری یا حاملگی به وضعیتی گفته می‌شود که...


نمایش بیشتر +

1397/09/08 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد بارداری

دانلود اشتراک گذاری