PinPost

پین پست

396ویدئو 379بازدید

نسل جدید انسان ها

درست پشت سر بحران مالی یک موج بزرگتر وجود دارد. این موج خیلی بزرگتر و خیلی قدرتمندتر است، و این موج تکنولوژی است. دنیا در حال تغییر است و این تغییر به خاطر مسائل اقتصادی، بورس و اراق بهادار و یا حتی مسائل سیاسی همچون انتخابات نخواهد بود. این تغییر از آزمایشگاه های علمی می آید. در آینده ما انواع دیگر...


نمایش بیشتر +

1397/09/06 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد تکامل

دانلود اشتراک گذاری