PinPost

پین پست

393ویدئو 395بازدید

چرا ما مغز داریم؟

در این ویدئو پروفسور دنیل ولپورت در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش به منظور شناسایی کارکردهای مغز است. مَغْز یکی از حسّاس‌ترین و پیچیده‌ترین اعضای بدن در همه مهره داران و بیشتر بی‌مهرگان است که در برخی گونه‌ها ۲ درصد از وزن بدن جان‌دار را تشکیل می‌دهد. در انسان تا...


نمایش بیشتر +

1397/09/06 ویدئوی تد مغز ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد تکامل

دانلود اشتراک گذاری