PinPost

پین پست

358ویدئو 575بازدید

تفاوت پزشکی برای مردان و زنان!!!

تفاوت هایی که در زیر برشمرده شده، بر اساس آمار کشور آمریکاست؛ اگرچه به نظر می رسد، صرف نظر از عددهای آماری، به طور کلی بتوان موارد گفته شده را به زنان و مردان همه کشورها تعمیم داد:  بیماری های قلبی بیماری های قلبی، سالانه جان 500.000 زن را در آمریکا می گیرد که این آمار، 50.000 نفر بیش از مردا...


نمایش بیشتر +

1397/08/29 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد پزشکی مردان پزشکی زنان

دانلود اشتراک گذاری