PinPost

پین پست

358ویدئو 333بازدید

7 ماه به دنیا آمد ولی با استعداد بالایی برای موسیقی

وقتی می گویند نوزادان نارس دچار مشکلات متعددی خواهند شد، منظور این نیست که هر نوزاد نارسی با تمام این مسائل دست به گریبان است. بلکه ممکن است بعضی ها این شرایط را تجربه کنند و بعضی های دیگر هم هیچ مشکلی نداشته باشند، اما با توجه به اهمیت موضوع لازم است نسبت به تمام این مسائل آگاه باشید و اطلاعات لازم...


نمایش بیشتر +

1397/08/29 ویدئوی تد ویدئو ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد بارداری نوزاد

دانلود اشتراک گذاری