PinPost

پین پست

358ویدئو 417بازدید

اولین پیوند کبد در آسیا

پیوند کبد عمل جراحی تعویض یک کبد بیمار (نارسا) با یک کبد سالم از شخص دیگری می‌باشد. در بیشتر موارد از تکنیک پیوند مستقیم استفاده می‌شود که در آن کبد بیمار برداشته شده و با یک کبد دهنده در جای آناتومیکی یکسان جایگزین می‌شود. کبد اهدا شده در سرد آب شور (نرم...


نمایش بیشتر +

1397/08/28 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد کبد پیوند کبد

دانلود اشتراک گذاری