PinPost

پین پست

358ویدئو 422بازدید

افسردگی بیماری پنهان زنان

افسردگی یک حالت خلقی شامل بی‌حوصلگی و گریز از فعالیت یا بی‌علاقگی و بی‌میلی است و می‌تواند بر روی افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی یک فرد تأثیر بگذارد. افرادی که دارای حالت افسردگی هستند، می‌توانند احساس ناراحتی، اضطراب، پوچی، ناامیدی، درماندگی، بی&zwnj...


نمایش بیشتر +

1397/08/28 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد افسردگی

دانلود اشتراک گذاری