PinPost

پین پست

324ویدئو 292بازدید

استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص سرطان (دهان و کبد)

هوش مصنوعی، هوش صناعی یا هوش ماشینی به هوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان می‌دهد، گفته می‌شود. به عبارت دیگر هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایند...


نمایش بیشتر +

1397/08/27 ویدئوی تد ویدئو پزشکی ویدئو پزشکی TED ویدئوهای پزشکی تد سرطان هوش مصنوعی سرطان کبد سرطان دهان

دانلود اشتراک گذاری